Privacybeleid

Beleid voor het beheer van persoonsgegevens

De www.shop.leparfait.com site verbindt zich ertoe om te voldoen aan de Verordening (EU) Algemene gegevensbescherming 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd.

Definitie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren: naam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens op de Site

De sitebeheerder: Berlin Packaging France (hierna "wij" genoemd in dit beleid), kan sommige van uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u de http://www.shop.leparfait.fr site (hierna "Website" genoemd) bezoekt.

Bron van de gegevens

De gegevens die we gebruiken, worden rechtstreeks van u verzameld, via cookies of tracers wanneer u op de Site surft, of via het verzamelformulier dat u invult bij het aanmaken van een account of bij het verzenden van een klanttevredenheidsenquête.

In overeenstemming met de regelgeving inzake persoonsgegevens hebben wij de verplichting om ervoor te zorgen dat de informatie over u juist en up-to-date is. Daarom kunnen de gegevens die op de Site worden verzameld, worden bijgewerkt en/of aangevuld met recentere gegevens die u mogelijk verstrekt, met name bij het aanmaken of bijwerken van een account dat op onze Site is aangemaakt.

Dataverzameling :

Uw persoonsgegevens worden verzameld :

 • wanneer u de Site bezoekt via tracers of cookies
 • bij het aanmaken van een klantaccount op de Site en elke wijziging van dit account,
 • bij het verzenden van berichten of vragen naar de klantenservice via online help.
 • Bij inschrijving op de nieuwsbrief

De velden vermeld in de verzamelformulieren met een sterretje zijn verplicht.

Details van de verzamelde gegevens :

In het bijzonder kunnen de volgende Persoonsgegevens worden verzameld, ongeacht of u deze vrijwillig verstrekt of worden verzameld tijdens uw gebruik van de Site :

 • Gegevens die u identificeren : naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, leeftijd en geslacht
 • Gegevens met betrekking tot uw toestemmingen om commerciële aanbiedingen te ontvangen, mogelijk gepersonaliseerd
 • Navigatiegegevens op de Site

U kunt ervoor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar deze keuze kan het gebruik van bepaalde diensten die via de Site worden aangeboden, verhinderen.

In het geval dat u de persoonlijke gegevens van een derde partij verstrekt, verbindt u zich ertoe dit te doen met de toestemming van deze laatste en na hem te hebben geïnformeerd over de voorwaarden waaronder zijn persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen, bekendgemaakt.

Waarom wij uw gegevens verzamelen :

 • De verwerking van persoonlijke gegevens die worden gegenereerd door het plaatsen en lezen van cookies tijdens uw navigatie op de Site wordt gebruikt om :
 • Zorgen voor de werking van de Site
 • Het publiek van de Site te meten en anonieme statistieken van bezoeken op te stellen
 • Zorgen voor de interactiviteit van de Site met sociale netwerken op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken;
 • De functionaliteit en personalisatie van de Site te verbeteren op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken;
 • De verwerking die wordt gegenereerd bij het verzenden van berichten naar de klantenservice via de online help op de Site

Toegang tot uw persoonsgegevens :

De persoonlijke gegevens die op de Site worden verzameld, zijn, binnen de grenzen van hun toeschrijvingen, bestemd voor onze interne diensten en haar onderaannemers.

Meer in het bijzonder zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens als volgt:

 • Wanneer u door de Site bladert:
 • Onze interne diensten en haar eventuele onderaannemers
 • Bedrijven die sociale netwerken exploiteren waarvan de plug-ins op de Site verschijnen,
 • Bij het beheer van uw account : onze interne diensten en eventuele onderaannemers
 • In het kader van klachten van de Klantenservice en de Klant: Onze interne diensten en haar eventuele onderaannemers

Uw persoonlijke gegevens zullen niet het onderwerp zijn van externe communicatie anders dan die hierboven is voorzien dan om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Bewaartermijn van de gegevens :

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken :

 • Als onderdeel van het beheer van uw account : 5 jaar vanaf het laatste gebruik van het account op de Site voor klantidentificatiegegevens en de keuzes van toestemming of verzet uitgedrukt
 • Als onderdeel van het abonnement op de nieuwsbrief: Tot de ropzegging door de klant
 • Als onderdeel van de klantenservice en klachten van de klant: 2 jaar na het laatste contact van de klant in geval van een bericht op het online helpformulier van de site

Uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u rechten (toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking, overdraagbaarheid, definitie van richtlijnen voor de opslag, wissing en communicatie van uw persoonlijke gegevens na overlijden) op persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend per e-mail naar het volgende adres: contact@leparfait.com. Of per post: 470 Promenade des Anglais 06200 Nice

De eerder aan u verleende rechten vervallen bij uw overlijden. U hebt het recht om richtlijnen op te stellen voor de opslag, verwijdering en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Wanneer uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt, kunt u deze te allen tijde intrekken. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat de verwerking die voorafgaand aan deze intrekking is uitgevoerd, geldig blijft.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat hun verwerking inbreuk maakt op uw rechten of dat niet aan uw verzoek is voldaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Beheer van cookies :

Wij nodigen u uit om het Cookiecharter te raadplegen dat onderaan de site toegankelijk is